ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2024

Live Webinars 2024

Τα live μαθήματα με ζωντανή σύνδεση μέσω Zoom πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα. Οι επόμενες ημερομηνίες είναι οι εξής:

 • Πέμπτη 11 Ιανουαρίου, 19:30
 • Παρασκευή 19 Ιανουαρίου, 18:30
 • Τετάρτη 24 Ιανουαρίου, 19:00
 • Τετάρτη 31 Ιανουαρίου, 19:00
 • Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, 19:30
 • Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου, 19:00
 • Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου, 19:30
 • Τρίτη 27 Φεβρουαρίου, 18:30
 • Πέμπτη 14 Μαρτίου, 18:15
 • Πέμπτη 21 Μαρτίου, 19:30
 • Πέμπτη 28 Μαρτίου, 19:30
 • Τρίτη 2 Απριλίου, 19:00
 • Τετάρτη 10 Απριλίου, 19:00
 • Πέμπτη 18 Απριλίου, 19:30
 • Πέμπτη 25 Απριλίου, 19:00
 • Τρίτη 30 Απριλίου, 19:00
 • Πέμπτη 16 Μαίου, 19:30
 • Πέμπτη 23 Μαίου, 19:30
 • Τετάρτη 29 Μαίου, 19:00
 • Πέμπτη 6 Ιουνίου, 19:00
 • Τετάρτη 12 Ιουνίου, 18:30
 • Τρίτη 18 Ιουνίου, 19:00
 • Τετάρτη 26 Ιουνίου, 18:30
 • Τρίτη 16 Ιουλίου, 19:00
 • Πέμπτη 25 Ιουλίου, 19:00

Εάν δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά, δεν υπάρχει πρόβλημα διότι όλες οι συναντήσεις μαγνητοσκοπούνται και διατίθενται μέσα στην πλατφόρμα. Έτσι μπορείτε να τις παρακολουθήσετε αργότερα στο δικό σας χρόνο, μαζί με όλα τα webinars που έχουν γίνει στο παρελθόν!

Σημειώστε ότι κάποιες φορές οι ημερομηνίες αλλάζουν, οπότε φροντίστε να επιβεβαιώνετε μια εβδομάδα πριν το κάθε live.

Σας στέλνουμε ένα email υπενθύμισης 1-2 ημέρες νωρίτερα, γι᾽ αυτό φροντίστε να έχετε ενεργοποιήσει τις ενημερώσεις στο λογαριασμό σας.

Σε αυτά τα webinars κάνουμε πρακτική διαλογισμού, ασκήσεις και ειδικές πρακτικές και μοιραζόμαστε τους προβληματισμούς, τις νίκες και τις χαρές μας και ό,τι απορία ή πρόκληση αντιμετωπίζουμε στην πρακτική και τη ζωή μας.

Tα Zoom Links αναρτώνται στην επόμενη ενότητα, 24 ώρες πριν την έναρξη κάθε συνάντησης. Παρακαλούμε συνδεθείτε μερικά λεπτά νωρίτερα διότι ξεκινάμε στην ώρα μας.

Επόμενη ενότητα