ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIVE WEBINARS

Live Webinars 2022

Τα live μαθήματα με ζωντανή σύνδεση μέσω Zoom πραγματοποιούνται δύο φορές τον μήνα. Οι επόμενες ημερομηνίες είναι:

  • Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου, 19:00-20:00
  • Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου, 19:00-20:00
  • Πέμπτη 6 Οκτωβρίου, 19:00-20:00
  • Πέμπτη 20 Οκτωβρίου, 19:00-20:00
  • Τρίτη 25 Οκτωβρίου, 18:00-19:00
  • Πέμπτη 10 Νοεμβρίου, 19:00-20:00
  • Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, 20:00-21:00
  • Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου, 19:00-20:00
  • Τρίτη 20 Δεκεμβρίου, 19:00-20:00

Σημειώστε πως εάν δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε το μάθημα ζωντανά, οι συναντήσεις μαγνητοσκοπούνται και διατίθενται μέσα στην πλατφόρμα. Έτσι μπορείτε να τις παρακολουθήσετε αργότερα στο δικό σας χρόνο, μαζί με όλα τα webinars που έχουν γίνει στο παρελθόν!

Σε αυτά τα webinars κάνουμε πρακτική διαλογισμού, ασκήσεις και ειδικές πρακτικές και μοιραζόμαστε τους προβληματισμούς, τις νίκες και τις χαρές μας και ό,τι απορία ή πρόκληση αντιμετωπίζουμε στη πρακτική και τη ζωή μας.

Tα Zoom Links αναρτώνται στην επόμενη ενότητα, 24 ώρες πριν την έναρξη κάθε συνάντησης. Παρακαλούμε συνδεθείτε μερικά λεπτά νωρίτερα διότι ξεκινάμε στην ώρα μας.

Επόμενη ενότητα